2020/2021 IKASTURTE HASIERA

HAURRAK ERE BAI

2020/2021 IKASTURTERAKO PROPOSAMENA

Haur eta nerabeak ikastetxeetara joan gabe denpora luzea pasa ostean (martxotik irailera), eta berdinkideekin espazio zein denbora aldetik, harremana izateko zailtasunak izan ostean, ezinbestekotzat jotzen dugu HaurrakEreBai taldetik 0-18 urte bitarteko haur eta nerabeak emozionalki lagunduak izateko beharra, izan ere, etapa hauetan ezartzen dira helduaroan osasun integral ezin hobe bat izateko oinarriak.

Ezinbestekoa sentitzen dugu ikastetxe barruan zaintza eta babesa kalitatzekoa eta gertukoa izatea, ikaslegoa gertutasunez, afektuz, begiradaz eta entzuteaz laguntzea. Aintzakotzat hartuko dugu, besteekin harremana  izatean garatzen garela persona gisa.

EAE eta Nafarroako hezkuntza ordezkaritzek argitaratzen dituzten protokolo eta argibide anitz eta aldakorrak ikusita, benetan beharrezkoa irizten zaigu osasun kontzeptua ongizate fisiko, mental eta sozial gisa ulertzea. Argi daukagu osasun kontzeptua ez dela soilik gaixotasun eza, beraz, beldurrik gabe onartzen dugu eta herritar gisa dagokigun erantzunkizunez, kutsatu gaitezkeela naturalizatzeko beharra.

6 hilabete daramazkigu herrialde desberdinetan argitaratutako ebidentzia zientifikoa gainbegiratzen. Datu fidagarri anitz pilatu ditugu, gaixotasun hau pairatzen duten adintxikiko gehienek, modu arinean (sintomatologia arinarekin) egiten dutela bermatzen dutenak, gainera kutsatze maila aldetik ere, pertsona helduok baino kutsakortasun maila baxuagoa dutela ikusi da hainbat ikerketetan.

Ondorioztatu dugu, adintxikikoek inoiz ez dutela pandemia hau behin ere aurrera eraman edo bideratu, honez gain, beste gaixotasun batzuekin konparatuz, COVID19ak haurrengan duen eragina barregarria da.  

Hau guztia esanda, HaurrakEreBai taldetik onartzezina deritzogu:

  • Ikastetxeetan 1,5 metroko distantzia soziala ezartzea.
  • Musukoak edo maskarak derrigorrez erabili beharra.
  • Familiak ikastetxeko bizitzatik kanporatzea.

Orain inoiz baino gehiago, familia, eskola eta gizartea elkarlanean aritu behar gara zaintzeko/elkar-zaintzeko, helburuarekin. Baita ongizate soziala bilatzeko ere, krisia eta isolamendutik haratago.

NEURRI MURRIZTAILEAK EKIDITZEN LAGUNTZEKO EKIMEN BATZUK:

A) INSTITUZIOAK / HEZIKETA- ZENTROAK 

  1. Umeen ratioa erdira murriztea lehentasuntzat jotzen dugu. Hainbestetan eskatu den eta hain beharrezkoa den ekimen hau aurrera eramateko ezinbestekotzat jotzen dugu irakaslegoaren plantilla handitzea edo/eta eskolen eta familien arteko elkarlan estuagoa eta parte-hartzaileagoaren aldeko apostua egitea.

Zentzu honetan, hain berezia den egungo egoera honetan, prest leudeken  familiek babesa eskaini ahal izango lukete (laguntzaileak) (bai eskolen instalazioetan bai zentroz kanpoko irteeretan) betiere dozente baten ardurapean. Garrantzi handiko gaia izanik, Eusko Jaurlaritzak aukera hau azter dezala eskatzen dugu. Baita ikasleekiko begirunea adierazten duen kalitatezko heziketa bermatzeko, ezinbestekoak diren ekintza desberdinak burutzeko famili horien laguntza onar dezala.

2.Aurreko puntuan hitz egindakoari jarraituz, oinarrizkotzat jotzen dugu espazio alternatiboak dibersifikatzea eta/edo areagotzea.

Heziketa-zentroen eskuetan espazio anitzak jartzea: lehenago aipatutako ratioaren murrizketa hori errazteko eta osatzeko eta aipatutako irakasleen kopuruaren igoera bideratzeko, hau premia biziko gaia izanik. 

Kultur Zentruetako gelak erabiltzea: normalean arratsaldez erabiltzen direnez erabilgarri izango lirateke eskolen ordutegietan, espazio irekiak, lorategiak eta/edo plazak.

3.Irakaslegoaren formazioa bermatzeko beharrezkoak diren baliabide material zein giza-baliabideak eskaintzea. Horrek ahalbidetuko du harrera emozionala eskaintzea ume eta nerabeei eskolaratze berri honetan.

Orain, inoiz baino gehiago, egoeraren berezitasunak irakasle prestuak eskatzen ditu: emozionalaki beharrizanak izango dituen ikaslegoari, begirunetik, ulermenetik eta erreparaziotik harrera egiteko gai direnak.

Garrantzitsua da denbora, espazioa eta irakasle trebatuak izatea, ezagupen kurrikularrak irakasten hasi baino lehen ikasleei ahotsa, entzutea eta konfidantza eskaintzeko.

Bizitakoa barneratu, aztertu eta errealitatea beldurrik gabe asumitu norberaren ardura pertsonalaz jabetuz. Gelako talde-lotura (eta eskolako taldeko kidetza) bermatzeak eta garapenerako oinarria den giza-harremanen konponbideak lehentasuna izan beharko lukete gelako ibilbide berri honetan.

  1. Kanpoko eta natur-espazioetako hezkidetzaren aldeko apostua egitea: ikaslegoaren eskolak gela barruan zein gela kanpoan emango lirateke.

Kanpoko eta natur-espazioei lehentasuna ematea. Jakin badakigu ingurune horietan zailagoa dela kutsapena eta sistema immune eta biologikoa estimulatu egiten dela.  

Europako iparraldean tradizio luzea duen eredua da, ( guea baino klimatologia askoz ere gogorragoarekin ) eta egungo krisialdiari erantzuna emateko hainbat lekutan ezartzen ari da.

Natur-espazioetako Hezkidetza eredua ezartzeko azken hiria New York izan da. Gakoa bai irakasleak bai umeak arropa egokiaz hornitzea da, baita zentroei kanpokaldeko heziketari buruz informatzeko beharrezkoak diren baliabideak eskaintzea ere.

B) INSTITUZIOAK /ENPRESAK 

Lana eta bizitza bateragarri bihurtzeko berehalako neurriak ezartzea eskatzen dugu, edozein gaixotasun zein derrigorrezko berrogeialdiren bat suertatzen bada, familiek euren umeen zaintza bermatu ahal izateko. Gakoa aipatutako aspektu honetan dagoela uste dugu: familiok Gobernuarekin batera ardura partekatua hartu behar dugula gai honetan.

Hori dela eta orain arte jasan dugun instituzio/enpresagandiko abandondonuari EZETZ esaten diogu eta irmoki aldarrikatzen ditugu ondorengo neurriak: umeak zaintzeko muga gabeko aparteko baimena, ordutegi malgutasuna, txanden malgutasuna eta amatasun/aitatasunarentzako laguntzak. 

“Derrigorrezko eskolaratzean ezartzen diren neurriek adingabearen osotasuna, osasun fisiko zein mentala arriskuan jartzen badituzte zilegitzat jotzen dugu beraien heziketaren azken hitza euren gurasoek izatea. Kasu horretan familiek umeen heziketarekin jarraitzeko ikusten duten modurik egokiena hautatzeko aukera izan behar dutela uste dugu”.

ONDORIOAK

Azken hausnarketa gisa, honakoa azpimarratu nahiko genuke: pertsona ororen garapenaren eta osasun osoaren aurka doala beldurrez eta beldurrean hezitzea eta zaintzea.  Errespetuan, kooperazioan eta elkartasunean oinarritutako heziketan sinesten dugu.

HaurrakEreBai-tik ez dugu onartzen urruntze fisikoa, zatiketa eta beldurra ardatz duen heziketarik ez edozein testuingurutan ezta aitzakipean ere.  Haurtzaroaren oinarrizko beharrizan eta eskubideen kontrako eraso argia da, eta analogiaz, egungo gizartearekiko eraso argia  (umeak eta nerabeak garrantzi handikoak izanik). Saia gaitezen hautzaroaren ondoan egoteko modua aurkitzen, tratu onetik, errespetutik eta bizitzarako beharrizanetatik abiatuta, benetako etorkizuneko gizarte errespetudun eta osasuntsurako  bidea hasteko.

SAKATU IRUDIA DOKUMENTUA DESKARGATZEKO